Scenariusze rozgrywki

Dysponujemy nieskończoną ilością scenariuszy rozgrywki. Nastawione są one zarówno na działania indywidualne ( deathmatch, fugitive, commando) jak i współpracę w grupie ( team deathmatch, capture the flag, one flag battle, defence). Scenariusze ustalane są indywidualnie aby jak najlepiej dopasować charakter rozgrywki do grupy.

 
Przykładowe scenariusze rozgrywki:
 
Deathmatch
Uczestnicy rozgrywki rozbiegają się po polu. Mają 60 sekund na znalezienie najodpowiedniejszego taktycznie miejsca. Rozgrywka polega na eliminacji innych graczy. Wygrywa osoba, która pozostanie na polu jako ostatnia.
 
Team Deathmatch
 Uczestnicy zostają podzieleni na grupy. Ilość grup może być różna, jest uzależniona od ilości uczestników rozgrywki. Każda grupa ma wyznaczoną na polu bazę, skąd rozpoczyna swoje działania. Uczestnicy mają 2 minuty na opracowanie własnej strategii. Rozgrywka polega na współdziałaniu graczy w celu eliminacji grupy przeciwnej. Wygrywa drużyna, której członkowie nie zostali trafieni.
 
Capture the flag
 Uczestnicy zostają podzieleni na dwie grupy. Każda grupa ma wyznaczoną na polu bazę, gdzie umieszczona jest flaga i skąd rozpoczyna swoje działania po rozpoczęciu rozgrywki. Uczestnicy mają 2 minuty na opracowanie własnej strategii. Rozgrywka polega na zdobyciu flagi przeciwnika i obronie własnej flagi. Flagę uznaje się za zdobytą, gdy członek drużyny przeciwnej podniesie ją i trzy razy powie głośno słowo „flaga”. Alternatywnym zakończeniem rozgrywki jest kompletna eliminacja jednej z grup.
 
One Flag Battle
 Uczestnicy zostają podzieleni na dwie grupy. Każda grupa ma wyznaczoną na polu bazę, z której rozpoczyna swoje działania po rozpoczęciu rozgrywki. Uczestnicy mają 2 minuty na opracowanie własnej strategii działania. W centralnej części pola zostaje umieszczona jedna flaga w ten sposób, by obie drużyny znajdowały się od niej w równej odległości. Flaga zostaje umieszczona w miejscu odsłoniętym, dobrze widocznym. Rozgrywka polega na zdobyciu flagi zanim zrobi to drużyna przeciwna. Flagę uznaje się za zdobytą, gdy członek jednej z drużyn podniesie ją i trzy razy powie głośno słowo „flaga”.
 
Defence
 Uczestnicy rozgrywki zostają podzieleni na dwie grupy. Jedna z drużyn zajmuje dobrze osłoniętą pozycję na polu, którą ma obronić przed atakiem. Zadaniem drugiej drużyny jest zdobycie tej pozycji. Uczestnicy mają 2 minuty na opracowanie własnej strategii działania. Wygrywa grupa, która wypełni zadanie. Po zakończeniu rozgrywki następuje zmiana zadań.
 
Szczegółowe zasady rozgrywki ustalane są zawsze indywidualnie ze względu na charakter grupy oraz dostępny czas trwania atrakcji.